Thông tin tuyển dụng

Phòng thí nghiệm AILab tuyển dụng internship

29-04-2017 00:06

 PTN AILab tuyển dụng internship

Phòng thí nghiệm AILab trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM là nơi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo.

Phòng đang thực hiện các dự án về giáo dục, y tế, AI, IoT ... với thông tin mô tả chi tiết tại website: http://www.ailab.hcmus.edu.vn/projects

Để thực hiện các dự án này, PTN AILab ra thông báo tuyển sinh viên/học viên cao học với các thông tin như sau.

  1. Yêu cầu: là SV đại học chính qui, cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến, học viên cao học ngành CNTT; Có tinh thần tự giác và trách nhiệm trong công việc; Luôn học hỏi kiến thức mới và chủ động đề xuất phương pháp hay; Làm việc partime (được đảm bảo thời gian học trên lớp)
  2. Quyền lợi:

Được hỗ trợ học bổng.

Được hỗ trợ và hướng dẫn phát triển dự án thành luận văn đại học, cao học;

Được cung cấp xác nhận cho môn học Thực tập Thực tế.

Được hỗ trợ viết bài báo khoa học, tham dự hội nghị.

Các bạn SV quan tâm gửi tóm tắt thông tin về bản thân và bảng điểm (không cần đóng mộc) tới địa chỉ email: ailab@hcmus.edu.vn.

Thời hạn nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2017.

Ghi chú: PTN AILab chỉ liên hệ phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu !

Các tin liên quan