HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thông tin tuyển dụng

Đăng ký tham quan VNG ngày 23/11

12-11-2022 18:14

 • Thời gian tham quan: 14:00 - 17:00 thứ 4 ngày 23/11/2022
 • Địa chỉ công ty:  VNG Campus, Quận 7.
 • Phương tiện: khảo sát phương tiện dựa vào danh sách sinh viên đăng ký 
 • Số lượng: 45 sinh viên (ưu tiên năm 3,4)

Nội dung chương trình:

 • Tham quan công ty
 • Thử thách lập trình
 • Kahoot
 • Career sharing

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/4rzDq4ThXFn18kDu7

Thời hạn đăng ký: đến 9g00 ngày 15/11/2022

Lưu ý:

 • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL 
 • Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
 • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty VNG
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ
Bp. TLSV

Các tin liên quan