View Details

Thông báo đánh giá khóa học đối với SV năm cuối bậc ĐHCQ K2019

11-23-2022

THÔNG BÁO

Giáo vụ Khoa chuyển thông báo của phòng Khảo thí về việc đánh giá khóa học đối với SV năm cuối bậc Đại học Chính quy Khóa tuyển 2019.

Thời gian thực hiện đánh giá: từ ngày 05/12 đến hết ngày 15/12/2022

Chi tiết sinh viên xem tại link thông báo chính thức của phòng Khảo thí hoặc file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attachment Files

# File name File type Size Download
1 Thong-bao-DanhGiaKhoaHoc_HK1_2223.pdf Document 284.88 KB

Older Posts