Thông báo đánh giá môn học HK1/22-23 dành cho SV bậc ĐHCQ
Updated: 23/11/2022

THÔNG BÁO

Giáo vụ Khoa chuyển thông báo của phòng Khảo thí về việc đánh giá môn học HK1/22-23 dành cho SV bậc Đại học Chính quy.

Thời gian thực hiện đánh giá: từ ngày 20/11 đến hết ngày 5/1/2023

Chi tiết sinh viên xem tại link thông báo chính thức của phòng Khảo thí hoặc file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1Thong-bao-DanhGiaMonHoc_HK1_2223.pdfDocument290.64K
Recent news:
Older news: