View Details

Mời nộp bài và báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường

10-13-2022

Hội nghị Khoa học lần thứ XIII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022.

Năm 2022, Hội nghị Khoa học lần thứ XIII được phối hợp tổ chức giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Thông qua Hội nghị, các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Ban tổ chức kính mời các giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thuộc Khoa CNTT nộp bài tóm tắt (abstract) và báo cáo tại hội nghị. Bài tóm tắt có thể viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Tất cả các chủ đề liên quan đến CNTT và các bài đã công bố trên hội nghị/tạp chí đều phù hợp.

Mỗi bài nội sẽ được Ban chương trình bình duyệt để đưa vào chương trình hội nghị. Mỗi báo cáo sẽ được trình bày trong thời gian khoảng 20 phút. Khoa CNTT sẽ hỗ trợ kinh phí 500 nghìn đồng cho mỗi bài trình bày.

Thời gian nhận đăng ký: đến hết ngày 28/10/2022

Thông tin về Hội nghị: https://hnkh.hcmus.edu.vn/
Nộp báo cáo tóm tắt trên EasyChair: https://easychair.org/my/conference?conf=vnuhcmusconf2022Older Posts