[CQ]Thứ tự bảo vệ, thời gian và hình thức bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018 - đợt 2 (T7/2022)
Updated: 28/06/2022
THÔNG BÁO
(Thứ tự bảo vệ và danh sách giảng viên phản biện KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2018 đợt 2)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 - đợt 2 (bảo vệ T7/2022) trong file đính kèm. 

Hình thức bảo vệ: trực tiếp

Thời gian bảo vệ các Hội đồng như sau: 

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:  8g00 ngày 14/07/2022

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
  1. Hội đồng Khoa học máy tính 3: 7g30 ngày 11/07/2022
  2. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 7g30 ngày 12/07/2022
  3. Hội đồng Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 13/07/2022
  4. Hội đồng Thị giác máy tính 1: 8g00 ngày 14/07/2022
  5. Hội đồng Công nghệ phần mềm: 13g30 ngày 14/07/2022
  6. Hội đồng Khoa học máy tính 2: 7g30 ngày 15/07/2022
  7. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00 ngày 15/07/2022
  8. Hội đồng Thị giác máy tính 2: 8g00 ngày 15/07/2022
Lưu ý:
  • SV xem kỹ file hướng dẫn bảo vệ tại file đính kèm.
  • SV bắt buộc gặp GVPB trước khi bảo vệ ít nhất 4 ngày trước bảo vệ. Nếu SV không gặp phản biện trước bảo vệ, Khoa sẽ hủy bảo vệ và SV phải nhận điểm 0 của học phần tốt nghiệp trong HK2/21-22..

GIÁO VỤ KHOA CNTT
Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1FIT-HCMUS_Huong-dan-bv-KLTN-TTTN-TTDATN-K18-D2-T7-2022.pdfDocument742.54K
2CQ-Thu-tu-bao-ve-TTDATN-K2018-dot-2.pdfDocument291.95K
3CQ-Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2018-dot-2.pdfDocument302.7K
Older news: