[CĐ] Bảng chuyển đổi học phần tương đương bậc cao đẳng- áp dụng K2018 trở về trước
Updated: 27/04/2021

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên bậc cao đẳng xem chi tiết file đính kèm về danh sách các học phần tương đương có thể học thay thế các môn trong chương trình đào tạo của Cao đẳng.

Các bạn có thể xem trong file đính kèm hoặc tìm file tại mục CĐẳng\Chương trình đào tạo

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1Bang_chuyen_doi_HP_tuong_duong_bac_cao_dang_2018_ve_truoc.pdfDocuments1373.72K
Older news: