[CQ] Thứ tự bảo vệ, danh sách giáo viên phản biện, thời gian bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017 (đợt 1)
Updated: 23/02/2021
THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2017 đợt 1)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện, thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 (đợt 1) trong file đính kèm. Địa điểm bảo vệ Giáo vụ sẽ cập nhật ngay khi có thông tin.

Lưu ý:

  1. SV cần liên hệ với giáo viên phản biện trước thời gian ra bảo vệ.
  2. Thời gian nộp cuốn trước bảo vệ là ngày 2/3/2021. Hình thức nộp giáo vụ sẽ thông báo sau đến các bạn.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2017-dot-1.pdfDocument505.7K
2CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2017-dot-1.pdfDocument468.01K
Recent news:
Older news: