[CQ] Thay đổi thành viên Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông Khoá 2016 đợt 1 bảo vệ ngày 4/4/2020
Updated: 23/03/2020

THÔNG BÁO

Các bạn SV bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 1 của Hội đồng mạng máy tính và viễn thông bảo vệ ngày 4/4/2020 xem thay đổi thành viên Hội đồng trong file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ gấp với GVPB qua email trước ngày ra bảo vệ  từ ngày ra thông báo.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan-MMT-K2016-dot-1.pdfDocument353.69K
Recent news:
Older news: