Hệ thống sinh viên
Nội dung chi tiết
Nội dung chi tiết
In Ấn  
[CQ] TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/21-22
Cập nhật: 16/03/2022
THÔNG BÁO
(TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2021-2022)

Các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng xem thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2021-2022 trong file đính kèm.

THỜI GIAN HỌC LÝ THUYẾT: bắt đầu 21/02/2022, kết thúc 12/06/2022. 
Trong đó, tuần 21/02 - 20/03/2022 học trực tuyến (4 tuần); từ ngày 21/03/2022 tất cả các lớp sẽ triển khai theo hình thức trực tiếp. 

THỜI GIAN HỌC THỰC HÀNH:

  • Khóa 2018 và CNTN2019 (cơ sở Nguyễn Văn Cừ): 10 tuần từ ngày 14/03/2022 đến ngày 29/05/2022;
  • Khóa 2019, 2020, 2021 (cơ sở Linh Trung): 12 tuần từ ngày 07/03/2022 đến ngày 29/05/2022. Trong đó, tuần 07/03 - 13/03  18/04 -  24/04 SV tự thực hành HT2; tuần từ 14/03 - 17/04  25/04 - 01/05 thực hành HT1 theo lịch. Tuần lễ từ 30/05/2022 đến 05/06/2022: thi cuối kỳ Thực hành.

GIÁO VỤ KHOA CNTT
Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1CQ_TKB-TH-HK2-2122_SV.pdfDocument433,14K
2CQ_Hinh-thuc-thuc-hanh_tu-HK1_1819.pdfDocument185,78K
3CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2122_SV.pdfDocument910,38K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: