Hệ thống quản lý sinh viên
Nội dung chi tiết
Nội dung chi tiết
In Ấn  
[CQ] Quy trình nộp đề cương đối với các đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018- Đợt 1 (online)
Cập nhật: 04/11/2021
THÔNG BÁO
(Quy trình nộp đề cương đối với các đề tài 
Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 - Đợt 1 online)

    Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp Khóa 2018 - đợt 1 quy trình về việc nộp đề cương bằng hình thức trực tuyến (online) như sau:

1. Sinh viên chuẩn bị đề cương (xem hướng dẫn file đính kèm) và gửi Giảng viên hướng dẫn (GVHD) xem xét, đánh giá trong thời gian từ ngày 4/11/2021 đến ngày 9/11/2021
Sau khi GVHD xác nhận nội dung cuối cùng của đề cương, sinh viên mới tiến hành nộp đề cương (Đề cương chưa cần xin chữ ký của GVHD trong giai đoạn này).

2. Sinh viên thực hiện nộp đề cương ngày 10/11/2021: đại diện thành viên trong nhóm gửi 1 email đến GVHD, cc giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) và các thành viên trong nhóm. Quy định email:
  • Tiêu đề: [K2018_Đ1] Nộp đề cương [Viết tắt loại học phần tốt nghiệp] _ GVHD [tên viết tắt GVHD]. Ghi đúng loại học phần tốt nghiệp mà nhóm đang thực hiện.

      Ví dụ: Nhóm sinh viên đang thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp, GVHD: Nguyễn Văn Fit thì tiêu đề email sẽ là: [K2018_Đ1] Nộp đề cương KLTN_GVHD NVFit. 

  • Nội dung email: trình bày về việc nhờ GVHD xác nhận đồng ý với đề cương đã gửi . Email phải đầy đủ các thông tin về: Họ tên, MSSV, tên đề tài (tiếng Việt: bắt buộc, tiếng Anh: nếu có), loại đề tài. Sinh viên tham khảo cách viết 1 email hoàn chỉnh trên Google, tránh tình trạng khi gửi email chỉ có các nội dung của đề tài mà không có lời chào hỏi hoặc ký tên, email không đính kèm file, gửi email quá nhiều lần,...)
  • Đính kèm: đề cương (theo mẫu). Đặt tên file đề cương: K2018_D1_De cuong [Viết tắt loại học phần tốt nghiệp] _ [tên viết tắt GVHD] _ [MSSV đại diện].

     Ví dụ: Nhóm sinh viên đang thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp, GVHD: Nguyễn Văn Fit, MSSV đại diện gửi email: 18121234 thì tên file sẽ là: K2018_D1_De cuong KLTN_NVFit_18121234.

3. GVHD phản hồi email xác nhận với nội dung đề cương của sinh viên gửi (email có cc giáo vụ): từ ngày 10/11/2021 đến ngày 12/11/2021.  

4. Sinh viên xem thông báo về danh sách sinh viên nộp đề cương trên website Khoa: ngày 15/11/2021.

LƯU Ý:
  • Giáo vụ chỉ ghi nhận các đề cương đúng yêu cầu khi sinh viên thực hiện đúng quy định như thông báo (đúng tiêu đề email, nội dung email, tên file đề cương đính kèm) và có email xác nhận đồng ý của GVHD đến hết ngày 12/11/2021.
  • Các trường hợp đề cương không được ghi nhận: GVHD không phản hồi xác nhận qua email, sinh viên nộp trễ hạn hoặc thực hiện sai quy định như thông báo.
  • Nhóm sinh viên không nộp đề cương sẽ không được bảo vệ vào đợt tháng 3/2022.
  • Tên đề tài nếu khác so với lúc nộp đơn đăng ký phải trình bày trong email khi gửi đề cương.
  • Loại đề tài chỉ ghi 1 loại tương ứng: nghiên cứu hoặc ứng dụng, không ghi: nghiên cứu + ứng dụng.
  • Thời gian nộp bản in đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD, Bp. Giáo vụ sẽ có thông báo sau.
  • Sử dụng email sinh viên khi liên hệ.

Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn vui lòng liên hệ với Bp. Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được giải đáp.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1Mau-De-cuong-De-tai-tot-nghiep_2019.pdfDocument858,82K
2HD-truy-xuat-Mau-De-cuong-De-tai-tot-nghiep_2019.docxDocument494,44K
3CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2018_ĐỢT_1_03_2022.pdfDocument247,36K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: