Thông báo chung

Update-Thực tập hè 2013-Đợt 1

20-05-2013 12:00

THÔNG BÁO.

Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế và chuyên ngiệp. Khoa CNTT hằng năm có tổ chức đợt thực tập tập trung dành cho sinh viên năm 3 và năm 4.

Các bạn sinh viên có thể tìm hiểu chi tiết về chương trình thực tập trong file đính kèm.

Mỗi sinh viên sẽ được đăng ký 2 Công ty mà bạn mong muốn thực tập.

Links đăng ký thực tập tại đây.

Hạn đăng ký: đến hết ngày 02/06/2013

Lưu ý: Đối với công ty Aricent, hạn chót đăng ký vào ngày 30/05/2013

TLSV.

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 chuong_trinh_thuc_tap.rar Documents 2614,34 KB
2 Recruitment_for_NECVN_Internship_20130528_Ver1.2.doc Documents 668,5 KB

Các tin liên quan