Thông tin tuyển dụng

Công ty Fujinet tuyển dụng

03-05-2013 04:36

THÔNG BÁO

Công ty Fujinet cẩn tuyển sinh chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore.

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ChuongtrinhhuanluyenLTV.jpg Documents 806 KB

Các tin liên quan