Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ngọc Thảo ngày 20/9/2023

14-09-2023 16:19

THÔNG BÁO
Kính mời Quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo của NCS Lê Thị Ngọc Thảo với các thông tin sau:

  • Tên đề tài: Khai thác đồ thị con trên đồ thị có trọng số (CBHD: GS. TS Lê Hoài Bắc, PGS. TS Võ Đình Bảy)
  • Ngành: Khoa học máy tính
  • Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 20/9/2023
  • Địa điểm: Phòng F.102 (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, Tp.HCM)

Trân trọng,

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ThongTin_LATS-Le-Thi-Ngoc-Thao.pdf Document 134,9 KB

Các tin liên quan