Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi lớp 22HCB-HK2

11-08-2023 12:49

Thông báo

Sinh viên lớp 22HCB xem lịch thi HK2 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Lich-thi_Phong-thi-HCDH-HK2_2223_Lop-22HCB.xls Document 33 KB

Các tin liên quan