Thông báo sau đại học

V/v thực hiện khảo sát lĩnh vực/ hướng thực hiện đề tài đối với HV K31/2021 chưa có đề tài

05-06-2023 12:12

THÔNG BÁO

Nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên khóa 31/2021 chưa có đề tài và có thể kịp đăng ký đề tài vào đợt 2 (tháng 6/2023), các bạn vui lòng điền các thông tin về lĩnh vực/ hướng nghiên cứu tại: https://bit.ly/ksdetaiK31

Thời gian thực hiện: trước 9g00 ngày 09/6/2023 (thứ 6).

Các nhóm và hướng nghiên cứu chính tại Khoa các bạn có thể xem lại tại link.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan