Thông báo sau đại học

Thông báo về thời gian nhận văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

01-06-2023 17:03

THÔNG BÁO
Về thời gian nhận văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023
 
Khoa CNTT chuyển đến các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có tên trong danh sách tốt nghiệp thạc sĩ về việc nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 như sau:

1. Học viên, nghiên cứu sinh nhận văn bằng tại Phòng ĐT Sau đại học từ 10g30 ngày 23/6/2023 và các ngày làm việc trong tuần (giờ hành chính).
Xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy đã trả lễ phục (đối với HV/NCS dự lễ tốt nghiệp) khi nhận bằng.
Nhà trường cấp phát và lưu trữ văn bằng tối đa 3 năm (tính từ ngày 23/6/2023). Sau thời gian này, nếu Anh/Chị không đến nhận văn bằng Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm lưu trữ và xử lý theo quy định của Pháp luật.

2. Văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cấp trực tiếp cho người có văn bằng đến nhận.

3. Trường hợp người có văn bằng nhờ người thân nhận thay thì cần thỏa các quy định sau:

a) Người được ủy quyền nhận thay văn bằng: vợ/ chồng, cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

b) Giấy tờ cần thiết khi nhận thay văn bằng:

Bản chính Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (mẫu đính kèm)
Xuất trình bản chính Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu dùng chứng minh dân dân thì cần đính kèm giấy xác nhận mã số định danh công dân)
Nhà trường chỉ giải quyết nhận thay văn bằng khi đúng và đủ các quy định trên.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan