Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Trực quan hóa dữ liệu và Ứng dụng phân tán 19_1 ngày 3/6 và 10/6/2023

31-05-2023 16:07

THÔNG BÁO

Lớp Trực quan hóa dữ liệu và Ứng dụng phân tán 19_1 sẽ đổi sang học phòng E403 ngày 3/6 và 10/6/2023.


Lớp Mã Lớp PĐT Mã HP Tên HP GVLT Lịch học Phòng
CQ2019/1 19_1 CSC10108 Trực quan hóa dữ liệu Tiết Gia Hồng T7 1-3 E405 --> E403
CQ2019/1 19_1 CSC12108 Ứng dụng phân tán Nguyễn Trường Sơn T7 4-6 E405 --> E403

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan