Hội thảo - Hội nghị

Hội thảo Kiểm thử tự động phần mềm

07-10-2022 17:57

Trong khuôn khổ Hội nghị Công nghệ phần mềm tự động (Automated Software Engineering Conference - ASE 2022), Ban tổ chức kính mời giảng viên, học viên, và sinh viên đăng ký tham dự Hội thảo Autonomous Software Testing Workshop (AUST 2022). Hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến và được trình bày bởi các giáo sư và các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử tự động.

        (Link vào Zoom sẽ được gởi sau khi đăng ký).

Liên hệ: TS. Nguyễn Văn Vũ (nvu@fit.hcmus.edu.vn)

Các tin liên quan