Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Phân tích dữ liệu bảo toàn tính riêng tư - 19_22, HK1/22-23 từ tuần 19/9/2022

20-09-2022 10:39

THÔNG BÁO

Bộ phận Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên học lớp Phân tích dữ liệu bảo toàn tính riêng tư - 19_22 lịch học sáng thứ 6 (tiết 4-6) hàng tuần về việc lớp sẽ chuyển sang học tại phòng I63- cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ tuần 19/09/2022.

Việc đổi phòng áp dụng từ tuần 19/09/2022 đến cuối HK1/2022-2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan