Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2018 (bảo vệ tháng 8/2022)

21-07-2022 03:41

THÔNG BÁO

(Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2018)

Các bạn SV lớp Cử nhân tài năng Khóa 2018 xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện của các Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trong file đính kèm.

Thời gian bảo vệ: (sáng từ 8g00, chiều từ 13g30)
  1. Hội đồng Cử nhân tài năng 2: ngày 01/08/2022
  2. Hội đồng Cử nhân tài năng 1: ngày 04/08/2022
  3. Hội đồng Cử nhân tài năng 3: ngày 06/08/2022
Hình thức bảo vệ: trực tiếp

Lưu ý: SV cần liên hệ với GVPB trước thời gian ra bảo vệ từ ngày ra thông báo đến trước ngày 22/07/2022. Nếu SV không gặp GVPB trước bảo vệ, thì Khoa sẽ HỦY bảo vệ và SV sẽ nhận điểm 0 của học phần Khóa luận tốt nghiệp ở HK2/21-22.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN-Thu-tu-bao-ve-Khoa-luan-tot-nghiep-K2018.pdf Document 238,25 KB
2 FIT-HCMUS_Huong-dan-bv-KLTN-K2018-T8-2022.pdf Document 669,96 KB

Các tin liên quan