Hoạt động sinh viên

Thông báo đăng ký sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2021 - 2022

18-05-2022 09:36

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên năm cuối khoa CNTT chưa học Sinh hoạt công dân cuối khóa từ khóa 2018 trở về trước 

2. Nội dung sinh hoạt:

 • Định hướng nghề nghiệp tạo động lực khi ra trường.
 • Những vấn đề cần lưu ý trong luật lao động
 • Giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu

3. Thời gian & phương thức:

 • Thời gian dự kiến: 8g00 - 11g00 ngày 22/05/2022
 • Phương thức: Trực tuyến qua Zoom

4. Đăng ký: 

Sinh viên đăng ký trên hệ thống quản lý của Khoa: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=1033

(Tên tài khoản: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)

Thời hạn đăng ký: từ nay đến 23g55 ngày 18/05/2022

Lưu ý:

 • Những sinh viên từ khóa 2017 trở về trước đã hoàn tất chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa các năm trước không cần tham gia khóa học này (Kiểm tra tại: Danh sách tham gia năm học 2018 - 2019 , Danh sách tham gia năm học 2019 - 2020Danh sách tham gia năm học 2020 - 2021).
 • Đăng ký tài khoản Zoom bằng tài khoản email sinh viên đã được nhà trường cung cấp và đăng nhập ở buổi học.
 • Tham gia đúng link phòng học được thông báo trước buổi học.
 • Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến.
 • Sinh viên phải đi học đầy đủ 3 nội dung  làm kiểm tra. Trường hợp sinh viên vắng học hoặc vắng kiểm tra thì Khoa xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa.
 • Khoa không giải quyết khiếu nại nếu sinh viên đăng ký sau thời hạn trên. 

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng lòng liên hệ Bp. Trợ lý sinh viên qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan