Thông báo hệ chính quy

Thông báo danh sách ngành/ chuyên ngành ĐHCQ chương trình chuẩn khóa 2018 - cập nhật 18/01/2022

21-01-2022 10:50

THÔNG BÁO

(Danh sách ngành/ chuyên ngành ĐHCQ chương trình chuẩn khóa 2018 - cập nhật 18/01/2022)

Khoa thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy chương trình chuẩn khóa 2018 về danh sách ngành/ chuyên ngành chính thức của các bạn sau đợt ghi nhận ngày 18/01/2022 (file đính kèm, đã cập nhật các trường hợp bổ sung qua email đến ngày 21/1/2022).

Mọi thắc mắc các bạn liên hệ giaovu@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2020-09-KQ-Phan-chuyen-nganh-2018_cap-nhat-21012022.pdf Document 367,84 KB

Các tin liên quan