Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên đăng ký tham quan KMS Technology ngày 6/1

04-01-2022 21:45

Khoa thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham quan công ty KMS Technology, sinh viên xem tệp tin đính kèm và lưu ý các thông tin sau:

  • Thời gian truy cập: 8h30 Thứ 5, ngày 06/01/2022
  • Hình thức diễn ra: Online qua nền tảng Gather.Town (link sẽ được gửi qua email)

Lưu ý:

  1. Sinh viên tham gia tham quan công ty và thực hiện khảo sát sau chương trình sẽ được cộng ĐRL 
  2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
  3. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty KMS Technology
  4. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KMS---Danh-sach-dang-ky-tham-quan-truc-tuyen.pdf Document 118,04 KB

Các tin liên quan