Thông báo chung

Nhắc nhở về Tọa đàm: Giải mã ngành/ chuyên ngành dành cho khóa tuyển 2019 - Chương trình Chuẩn

31-05-2021 03:15

Để giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các ngành/chuyên ngành của Khoa Công nghệ Thông tin và định hướng trước ngưỡng cửa lựa chọn chuyên ngành, Khoa sẽ tổ chức "Tọa đàm: Giải mã ngành/ chuyên ngành dành cho khóa tuyển 2019 - Chương trình Chuẩn".

  • Thời gian: 13g30 ngày 3/6/2021 (Thứ năm)
  • Phương thức: online meeting tại Fanpage Information Technology 
  • Link thực hiện khảo sát mức độ quan tâm ngành/ chuyên ngành và đặt trước câu hỏi tại đây 
  • Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và các lưu ý ở giai đoạn chia chuyên ngành xem tại tệp tin đính kèm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Giáo vụ qua emai: giaovu@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Gioi-thieu-CN-2019_giao-vu-2.pdf Document 1540,38 KB

Các tin liên quan