Thông báo hệ chính quy

[CQ] [Cập nhật] Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên Đại học Chính quy HK2/2020-2021

22-02-2021 04:46

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần HK2/2020-2021 hệ Đại học Chính quy)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học Chính quy về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian đăng ký học phần (ĐKHP): 

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ghi chú

23/02/2021

28/02/2021

K19 về trước

Đăng ký học phần

 

26/02/2021

28/02/2020

Tất cả

- K20: ĐK AV, THCS và Tự chọn

- K19 về trước: ĐK Học lại với K20

SV xem file kế hoạch đính kèm

04/03/2021

06/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tuần học đầu tiên

11/03/2021

13/03/2021

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

(*)

 

Lưu ý:

  • (*) Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP lần 2, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.
  • SV xem kỹ chương trình đào tạo theo từng khoá để tránh đăng ký nhầm môn không có trong chương trình đào tạo của mình.
  • Các bạn sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK2, năm học 2020-2021 trong file đính kèm. 

  • Điều kiện đăng ký:
- Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước, học phần tiên quyết (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.

- Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho sinh viên Khoá 2020. Sinh viên chỉ đăng ký Anh văn, THCS và HP Tự chọn
  • Sinh viên liên hệ Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các môn chuyên ngành.

  • Giáo vụ chỉ trả lời email khi sinh viên sử dụng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2021_SV.pdf Document 842,75 KB
2 TB_Dang-ky-Hoc-Phan-HK2_2020_2021_DHCQ.pdf Document 300,9 KB

Các tin liên quan