Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2021)

20-01-2021 08:35

THÔNG BÁO

(DSSV nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2021))

Các bạn xem DSSV nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ đề tài Khoá luận/ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2021) trong file đính kèm.

Danh sách này đã cập nhật tình trạng các bạn nộp đơn bảo vệ/ huỷ bảo vệ.

SV chưa nộp đơn bảo vệ/ huỷ bảo vệ nộp gấp trước 9g00, sáng thứ 6 (22/1/2021). Nếu sau thời gian này các bạn không nộp đơn, giáo vụ sẽ cập nhật tình trạng huỷ bảo vệ và các bạn không được đăng ký đề tài ở các đợt sau.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_DK_ThucHien_KL_K2017_ĐỢT_1_3-2021.pdf Document 594,4 KB

Các tin liên quan