Thông báo chung

Thông báo v/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của nhà trường HK1/20-21

28-12-2020 03:31

Thu thập ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy là một công tác quan trọng nhằm từng bước đổi mới và nâng cap chất lượng đào tạo của Nhà trường. Chính vì vậy, đề nghị sinh viên (bậc đại học và cao đẳng) tham gia đánh giá tại website https://portal.hcmus.edu.vn/

Thời gian thực hiện: từ 21/12 đến hết ngày 08/01/2021
Thông tin chi tiết xem tại tệp tin đính kèm.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 LayYKienPhanHoiTuNguoiHoc-HK1-2021-0001.pdf Document 272,49 KB

Các tin liên quan