Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Phương pháp toán trong phân tích dữ liệu thị giác 17_22 ngày 22/10/2020

16-12-2020 02:14

THÔNG BÁO


Lớp Phương pháp toán trong phân tích dữ liệu thị giác 17_22 lịch học T3 tiết 4-6 sẽ chuyển sang học phòng H2.2 ngày 22/12/2020.

Thay đổi này chỉ áp dụng ngày 22/12/2020.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan