Thông báo hệ chính quy

Thông báo nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017- Đợt 2 (online)

07-12-2020 10:12

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 - Đợt 2 online)

    BP Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận thực hiện đề tài tốt nghiệp về việc đăng ký thực hiện đề tài online tiến hành như sau:

 1. Đại diện nhóm thực hiện đề tài đăng ký trên form sau Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp K2017-Đợt 2
 2. Đăng nhập vào Hệ thống quản lý sinh viên, truy cập chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn đăng ký thực hiện loại đề tài tốt nghiệp tương ứng mới nhất (D34A1: Khóa luận tốt nghiệp, D34B: Thực tập tốt nghiệp, D34C: Đồ án tốt nghiệp) hoặc file đính kèm; điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn. Đơn chưa cần xin chữ ký trong giai đoạn này.
 3. Cá nhân thành viên trong nhóm thực hiện đề tài khác ngành bảo vệ chuẩn bị Đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành (tự trình bày bằng trình soạn thảo văn bản). Đơn chưa cần xin chữ ký trong giai đoạn này. 
 4. Gửi email bằng email sinh viên xin xác nhận của GVHD, cc giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) và các thành viên trong nhóm, quy định email:
  • Tiêu đề: [K2017 Đ2] Đăng ký thực hiện đề tài [KLTN/TTTN/ĐATN] - GVHD [tên viết tắt GVHD]

                            VD: [K2017 Đ2] Đăng ký thực hiện đề tài KLTN - GVHD NVAn

  • Nội dung email: thông tin gồm tên đề tài, loại đề tài [Nghiên cứu/ ứng dụng], danh sách sinh viên thực hiện và nhờ giảng viên xác nhận.
  • Đính kèm email đơn D34 và đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành của các cá nhân trong nhóm thuộc diện này.

Thời hạn thực hiện đăng ký online: từ 04/12/2020 đến hết ngày 09/12/2020

Lưu ý:
 1. Những sinh viên thực hiện đề tài Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp của công ty cần gửi xác nhận qua email GVHD đại diện công ty và cả GVHD đại diện Khoa.
 2. Giáo vụ sẽ chỉ nhận các đề tài thực hiện đầy đủ theo yêu cầu (đăng ký form và email xác nhận theo quy định gửi email) đến hết ngày 09/12/2020. Các trường hợp nộp trễ hạn hoặc sai quy định sẽ không giải quyết.
 3. Sinh viên phải cam kết đạt chuẩn Anh văn đăng ký học phần tốt nghiệp tại thời điểm đăng ký, nếu vi phạm Khoa sẽ hủy đăng ký của sinh viên.
 4. Đơn đăng ký bản in có chữ ký xác nhận của GVHD, GV quản lý ngành/ chuyên ngành (đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành) và các thành viên trong nhóm sẽ nộp bổ sung sau.
Sinh viên xem thông báo về danh sách sinh viên được duyệt thực hiện đề tài trên web Khoa ngày 25/12/2020

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 D34A1_CQ_Don-dang-ky-de-tai-KLTN.doc Document 36,5 KB
2 D34A2_TN_Don-dang-ky-de-tai-KLTN.doc Document 36,5 KB
3 D34B_CQ_Don-dang-ky-de-tai-TTTN.doc Document 38 KB
4 D34C_CQ_Don-dang-ky-de-tai-DATN.doc Document 37,5 KB

Các tin liên quan