Thông báo hệ chính quy

Thông báo nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017- Đợt 2 (chính thức)

25-12-2020 05:31

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 - Đợt 2)

    Các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận thực hiện đề tài tốt nghiệp chuẩn bị đơn theo mẫu D34 như sau:

  • Đăng nhập vào Hệ thống quản lý sinh viên, truy cập chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn đăng ký thực hiện loại đề tài tốt nghiệp tương ứng mới nhất (D34A1: Khóa luận tốt nghiệp, D34B: Thực tập tốt nghiệp, D34C: Đồ án tốt nghiệp) hoặc file đính kèm.
  • Đơn đăng ký phải điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn và số điện thoại liên lạc các thành viên trong nhóm vào mặt sau đơn.
  • Đơn đăng ký phải có đủ chữ ký của các thành viên trong nhóm và có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn; trường hợp Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đề tài của Doanh nghiệp cần có thêm chữ ký xác nhận của đại diện hướng dẫn phía doanh nghiệp cùng dấu mộc của Doanh nghiệp.

Thời hạn gửi đơn về Văn phòng Khoa - phòng I.53, tòa nhà I, cơ sở Nguyễn Văn Cừ cho giáo vụ: trước 16g00, thứ ba, ngày 05/01/2021

Lưu ý:
  1. Sinh viên xem danh sách đề tài được duyệt trong file đính kèm. Kiểm tra kỹ các thông tin, nếu có sai sót vui lòng liên hệ với giáo vụ qua email để được cập nhật.
  2. Giáo vụ sẽ chỉ nhận đơn đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu D34 tương ứng loại đề tài đúng thời gian quy đinh. Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không giải quyết.
  3. Những sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài khác ngành/ chuyên ngành phải nộp kèm Đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành (tự viết ) cùng đơn đăng ký của nhóm có xác nhận từ GVHD, trưởng bộ môn quản lý ngành/ chuyên ngành bảo vệ đề tài.  BP. Giáo vụ sẽ chuyển đơn đến trưởng bộ môn quản lý ngành/ chuyên ngành sinh viên sau.
  4. Sinh viên phải cam kết đạt chuẩn Anh văn đăng ký học phần tốt nghiệp, nếu vi phạm Khoa sẽ hủy đăng ký của sinh viên.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Don-dang-ky-de-tai-khac-chuyen-nganh.doc Document 41,5 KB
2 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2017_ĐỢT_2_7-2021.pdf Document 814,44 KB
3 D34A1_CQ_Don-dang-ky-de-tai-KLTN.doc Document 36,5 KB
4 D34A2_TN_Don-dang-ky-de-tai-KLTN.doc Document 36,5 KB
5 D34B_CQ_Don-dang-ky-de-tai-TTTN.doc Document 38 KB
6 D34C_CQ_Don-dang-ky-de-tai-DATN.doc Document 37,5 KB

Các tin liên quan