Thông báo sau đại học

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2020

16-11-2020 02:57

THÔNG BÁO

(Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2020)

Hồ sơ tham gia học bổng các bạn gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08) hạn chót ngày 19/11/2020.

Chi tiết các bạn vui lòng (xem thông báo đính kèm)

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan