Thông báo sau đại học

[Cập nhật] Lịch thi kết thúc học phần 3 các lớp cao học khoá 29/2019

23-11-2020 11:51

THÔNG BÁO

Lịch thi kết thúc học phần 3 lớp cao học Khoá 29/2019

STT Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày thi Phòng thi
1 Khai thác dữ liệu lớn GS.TS Lê Hoài Bắc Khoa học máy tính 8g00   ngày 30/11/2020 Thứ 2 F301
2 Mã hoá ứng dụng PGS.TS Nguyễn Đình Thúc Vấn đáp  
3 Xử lý ảnh số - video số và thị giác máy tính PGS.TS Lý Quốc Ngọc 14g00   ngày 04/12/2020 Thứ 6 E401
1 Các hệ thống phân tán TS. Thái Lê Vinh Hệ thống thông tin 8g00   ngày 01/12/2020 Thứ 3 E402
2 Trực quan hoá dữ liệu TS. Lê Thị Nhàn 14g00   ngày 11/12/2020 Thứ 6 E401
3 Công nghệ mới phát triển hệ thống thông tin TS. Phạm Nguyễn Cương
PGS.TS. Trần Minh Triết
Vấn đáp  
4 Khai thác văn bản và ứng dụng TS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Đồ án  


Các bạn học viên vui lòng lưu ý:


  • Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;
  • Mang theo thẻ học viên/ giấy tờ tuỳ thân có ảnh khi vào phòng thi.


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan