Thông báo hệ chính quy

Thông báo lớp Kỹ năng mềm - CNTN2020 học ngày 12/10/2020

08-10-2020 03:55

THÔNG BÁO

(V/v  lớp Kỹ năng mềm - CNTN2020 học ngày 12/10/2020)

        Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cử nhân Tài năng theo học  lớp Kỹ năng mềm - CNTN2020, lớp sẽ có buổi học tăng cường vào ngày 12/10/2020:
Thời gian: 13g30, ngày 12/10/2020
Địa điểm: Giảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Ngày 17/10/2020, lớp học theo lịch cố định đã thông báo tại Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan