Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng các lớp học ở Giảng đường 1 tuần 21/9/2020

17-09-2020 09:12

THÔNG BÁO

Các lớp học ở Giảng đường (GĐ) 1 sẽ tạm thời chuyển sang học tại GĐ2 và phòng C32 như sau:

STT Tên MH Lớp  GVLT Lịch học Phòng đổi
1 Kiến trúc phần mềm 17_31 PGS.TS. Trần Minh Triết T3(4-6) GĐ2
2 Mô hình hóa phần mềm 17_31 TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền T4(4-6) C32
3 Kiểm thử phần mềm 17_32 ThS. Trần Thị Bích Hạnh T3(7-9) GĐ2
4 Kỹ năng mềm CNTN2020 GS. TS. Dương Nguyên Vũ T7(4-6) GĐ2


Lưu ý: Việc thay đổi phòng chỉ áp dụng tuần 21/9/2020. Các tuần tiếp theo các bạn học tại GĐ1 bình thường.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan