Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên Đại học Chính quy HK1/2020-2021

07-09-2020 05:36

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần HK1/2020-2021 hệ Đại học Chính quy)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học Chính quy khóa 2019 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian đăng ký học phần (ĐKHP): 
  • Đợt 1:

- Từ ngày 8/9 đến 9/9/2020: K17, K18 đăng ký (ĐK) môn chung.

- Từ ngày 14/9 đến 15/9/2020: K17, K18 ĐK môn chuyên ngành;
  • Đợt 2: Từ ngày 29/9 đến 3/10/2020: 

- K19: ĐK anh văn 3, anh văn 4 và các môn tự chọn; 

- K18 về trước: ĐK học lại với K19.

  • Đợt 3: từ ngày 11/10 đến 12/10/2020: 

- K20: ĐK AV1, AV2 và THCS; 

- K19 về trước: ĐK Học lại với K20.

Thời gian hiệu chỉnh ĐKHP: 
  • Đợt 1:

- Từ ngày 17/9 đến 19/9/2020: K17 và K18 hiệu chỉnh các môn chung.

- Từ ngày 24/9 đến 25/9/2020: K17, K18 hiệu chỉnh các môn chuyên ngành.

  • Đợt 2 và đợt 3: từ ngày 15/10 đến 17/10/2020.
Các bạn sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK1, năm học 2020-2021 trong file đính kèm. 

Lưu ý:
  • Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.

  • Điều kiện đăng ký:
- Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước, học phần tiên quyết (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
- Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  • Sinh viên liên hệ Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các môn chuyên ngành.

  • Giáo vụ chỉ trả lời email khi sinh viên sử dụng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2021.pdf Document 836,85 KB

Các tin liên quan