Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi thời gian và địa điểm bảo vệ Hội đồng CNTT-TGMT K16 đợt 1

22-03-2020 08:55

THÔNG BÁO

Các bạn SV bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Hội đồng Công nghệ tri thức và Thị giác máy tính Khoá 2016 đợt 1 lưu ý: Hội đồng sẽ chuyển sang bảo vệ vào lúc 10g00, thứ tư, ngày 1/4/2020, tại Phòng I44.

Các bạn chú ý thay đổi này để tham gia buổi bảo vệ đúng thời gian và địa điểm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan-CNTT-TGMT-K16-dot-1.pdf Document 276,39 KB

Các tin liên quan