Thông báo hệ chính quy

Nộp đơn phúc khảo bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy HK1/18-19

29-01-2019 08:54

THÔNG BÁO

(Nộp đơn phúc khảo bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy HK1/18-19 )

Trường sẽ nhận đơn chấm phúc khảo HK1/18-19 bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy như sau:

Thời gian: Ngày 19 và 20/2/2019

Lệ phí: 15.000đ/môn

Địa điểm: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Khoa học tự nhiên (2 cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung)

Chi tiết các bạn sinh viên xem trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan