Bảo trì các máy chủ web - ngày 30/01/2019
Cập nhật: 25/01/2019

Các máy chủ web của Khoa sẽ được bảo trì trong ngày 30/01/2019 - thứ 4. Các website sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian bảo trì máy chủ.

Quản trị

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: