Thông báo hệ chính quy

Nộp đơn đăng ký bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015, đợt 1 (tháng 3/2019)

15-02-2019 04:09

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của khóa 2015, đợt 1)

Theo QUY TRÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA TUYỂN 2015, LỚP CHÍNH QUY các bạn  sinh viên đã đăng ký làm KLTN đợt 1 (bảo vệ tháng 03/2019) xác nhận qua việc nộp đơn D34 chú ý:

  • Ngày 18/02/2019 các bạn nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN (theo mẫu D36 có thể download tại link) về Văn phòng Khoa - phòng I54 tòa nhà I cơ sở Nguyễn Văn Cừ cho giáo vụ.
  • Đơn đăng ký phải điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn
  • Đơn đăng ký phải có đủ chữ ký của các thành viên trong nhóm và có xác nhận của GVHD.

Giáo vụ sẽ chỉ nhận đơn đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu D36 đến hết 17g ngày 18/02/2019. Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không giải quyết.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Các tin liên quan