Công ty BOSCH tuyển dụng SAP/ERP ABAP Developer (IT/IS/MIS Fresh Grad)
Cập nhật: 08/01/2019
Do you want beneficial technologies being shapes by your ideas? Whether in the area of mobility solutions, consumer goods, industrial technology of energy and building technology – with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. 
Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited (RBVH), is a 100% owned subsidiary of Robert Bosch GmbH, one of the world’s leading global supplier of technology and services, offering end to end engineering, IT and business solutions. Founded in October 2010 at Ho Chi Minh City, RBVH is the first state-of-the-art software development center of Bosch in the South East Asian region. RBVH provides solutions for businesses in the following areas: Engineering services, IT services, Business services.
Over 1000 highly skilled and competent employees, work towards creating products that spark enthusiasm, improve the quality of life, and conserve natural resources. In this way, the company offers technology that is ‘Invented for Life’. 
 
Your contribution to something big
  • ABAP ( Advanced Business Application Programming) là ngôn ngữ lập trình để phát triển các ứng dụng trên hệ thống SAP. SAP cũng phát triển platform NetWeaver hỗ trợ cả ABAP và Java cùng các ứng dụng trên web và mobile
  • Phát triển các ứng dụng với ngôn ngữ ABAP.
  • Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng và cán bộ tư vấn nghiệp vụ, hỗ trợ khách hàng trong những yêu cầu chức năng cũng như kỹ thuật.
  • Thực thi Unit Test trên hệ thống SAP Quality.
  •  Chuẩn bị các tài liệu như: Technical specification, Unit Test Result…
What distinguishes you
  • Cử nhân/Kỹ sư chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin/Hệ thống thông tin quản lý/Khoa học máy tính
  • Nắm vững kỹ năng lập trình(Java, C#, C++,OOP…) và truy vấn CSDL SQL
  • Kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề tốt
  • Chủ động và lịnh hoạt làm việc theo các múi giờ đặc thù theo yêu cầu dự án (đảm bảo thời gian làm việc theo luật lao động VN)
  • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Make it happen
Please contact us via phone (08) 3 812 8000 or Apply online: toan.phandangminh@vn.bosch.com or career.RBVH@vn.bosch.com
 
Bp. TLSV
 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: