Thông báo chung

Olympic Tin Học Sinh Viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên lần XV năm 2018 và kỳ thi ACM-ICPC 2018

19-09-2018 08:28

Các em sinh viên  xem thông báo số 1 về kỳ thi Olympic Tin Học Sinh Viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên lần XV năm 2018 và kỳ thi ACM-ICPC 2018 trong file đính kèm.

Website của Trường về Olympic Tin học sinh viên và ACM-ICPC 2018http://olp-acm.hcmus.edu.vn

Đăng ký dự thi cá nhânhttps://goo.gl/forms/UZyBzSlc0NvQwwie2

Thời gian đăng ký: đến 23g55 tối Chủ nhật 30/9/2018.

Đăng ký nguyện vọng đội ACM-ICPC dự kiến:  Để chuẩn bị cho việc thành lập các đội dự thi ACM-ICPC năm 2018, đề nghị các em sinh viên đăng ký nguyện vọng về đội dự kiến (mỗi đội gồm 3 thành viên): https://goo.gl/forms/bjXh0FSPfSBDefV63

Thời gian đăng ký: đến 23g55 tối Chủ nhật 30/9/2018.

Dựa trên kết quả thi cá nhân trong Olympic Tin học Sinh viên lần XV của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (được tổ chức ngày Chủ nhật 07/10/2018) và nguyện vọng đăng ký đội của sinh viên, Trường sẽ quyết định thành lập các đội và xác định danh sách các đội được chọn dự thi các vòng thi ACM-ICPC năm 2018.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ThongBao-OLP-ACM-2018.pdf Documents 274,61 KB

Các tin liên quan