Thông báo V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Nhà trường HK2/ 2017-2018
Cập nhật: 20/06/2018

Thu thập ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy trong nhà trường là một công tác quan trọng nhằm từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Để góp phần vào công tác này Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên (bậc ĐH và CĐ) tham gia đánh giá tại website http://portal.hcmus.edu.vn/ theo hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal
  • Vào nhóm chức năng "Khảo sát/ đánh giá" và lựa chọn Đánh giá môn học - giảng viên HK2/ 17-18

Thời gian thực hiện đánh giá: từ 20/06/2018 đến hết ngày 20/07/2018

Để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường, đề nghị tất cả sinh viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Lưu ý:

  • Sinh viên khi tham gia đánh giá sẽ được đề xuất cộng điểm tối đa 10Đ vào Điểm rèn luyện năm học 2017-2018 
  • Sinh viên cần thực hiện đánh giá tất cả các học phần đã đăng ký ở HK2/ 2017-2018, trường hợp sinh viên không đánh giá đầy đủ các học phần sẽ không được xem kết quả thi trong tài khoản cá nhân trên hệ thống  portal.

Bp. TLSV

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: