Thông tin sinh viên dự thi và đạt giải Olympic Tin học SV và ACM-ICPC năm 2017
Cập nhật: 22/03/2018

Danh sách các em sinh viên đã dự thi Olympic Tin học sinh viên năm 2017 các cấp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U4cD0QRsiP6Z8-1_kA-FroyawGvniGSSqGs3BIsddXo/edit?usp=sharing

Danh sách các em sinh viên đã đạt giải Olympic Tin học sinh viên và ACM-ICPC năm 2017 các cấp: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LLSwcaGJJt7Ps7fq_dyU8i7AkxUSlqkHMzMf-FBwljg/edit?usp=sharing

Hai danh sách trên đã được Khoa Công nghệ Thông tin chuyển đến Phòng Công tác Sinh viên đã ghi nhận hoạt động và thành tích của các em sinh viên trong các kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên và ACM-ICPC năm 2017.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: