Thông báo v/v chuẩn bị bảo vệ Cao Học vào đợt cuối tháng 4/2018
Cập nhật: 16/03/2018
Kính gửi các anh/chị học viên Cao Học chuẩn bị bảo vệ vào đợt cuối tháng 04/2018 (dự kiến 25-27/04/2018) các thông tin cần chú ý như sau:

1) Để chuẩn bị cho bảo vệ Cao Học (giành cho cả báo cáo đồ án hay báo cáo luận văn) vào cuối tháng 04/2018, yêu cầu các anh/chị nộp 1 đơn đề nghị bảo vệ luận văn có chữ ký của GV hướng dẫn (nộp bản photo, các anh chị giữ lại bản chính) và 1 quyển luận văn (bìa mềm) hay 1 đơn đề nghị bảo vệ đồ án có chữ ký của GV hướng dẫn (nộp bản photo, các anh chị giữ lại bản chính) và 1 quyển báo cáo đồ án (bìa mềm) tại Văn Phòng Khoa CNTT (lầu 5 tòa nhà I) hạn chót vào ngày thứ sáu 23/03/2018.

Lưu ý ở mặt sau của các quyển luận văn/đồ án, yêu cầu các anh chị ghi thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại.


2) Đối với các anh/chị bảo vệ luận văn thạc sĩ vào đợt này, không yêu cầu các anh chị nộp đủ thông tin liên quan đến tiếng Anh (bản sao) và các chứng chỉ Triết (bản sao). Các hồ sơ thiếu các điều kiện chứng chỉ trên sẽ bổ sung khi xét tốt nghiệp sau khi bảo vệ, học viên cần liên hệ Phòng SĐH để biết thời hạn nộp cụ thể.


3) Ngày 26/03/2018, BP. Giáo Vụ SĐH sẽ chuyển các quyển luận văn/đồ án về các BM.


4) Từ ngày 27/03/2018 - 06/04/2018, học viện tiến hành seminar theo lịch sắp xếp của BM đối với cả luận văn thạc sĩ và đồ án. Học viên hỏi thông tin thời gian seminar BM qua GV hướng dẫn do các BM đều thông báo đến GV hướng dẫn chi tiết ngày tổ chức seminar BM.


Yêu cầu các BM giúp trả lời cho các học viên thực hiện luận văn và đồ án là được phép bảo vệ hay không trước ngày 07/04/2018 (Học viên có thể hỏi trực tiếp kết quả qua GV hướng dẫn)


5) Từ ngày 09/04 - 10/04/2018 các học viên làm luận văn và đồ án được BM cho phép bảo vệ, sẽ tiến hành nộp hồ sơ bảo vệ (mẫu download trên trang web Trường tại mục Đào tạo Sau Đại Học) và 5 quyển luận văn bìa mềm tại phòng Sau Đại Học, lưu ý ở mặt sau của các quyển luận văn, yêu cầu các anh chị ghi thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email và số điện thoại để liên lạc.


6) Ngày 16/04 - 18/04/2018 (dự kiến) các học viên nhận quyết định thành lập hội đồng bảo vệ. (sẽ có thông báo cụ thể đến từng học viên)


7) Ngày 18/04 - 24/04/2018 các học viên bảo vệ luận văn sẽ tiến hành gặp GV phản biện.


8) Ngày 25/04 - 27/04/2018 tiến hành bảo vệ. (dự kiến và sẽ có thông báo cụ thể)

Mong các anh/chị học viên Cao Học theo dõi và thực hiện đúng quy trình và thời gian hướng dẫn.

9) Đăng ký thông tin bảo vệ (bắt buộc) tại đường link sau: https://goo.gl/forms/l7qlT1KHXGgmKpx13
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: