Kiểm tra kết quả xét duyệt và hiệu chỉnh ĐKHP: TTH047, TTH048, TTH049, TTH050
Cập nhật: 07/03/2018

THÔNG BÁO

(V/v Kiểm tra kết quả xét duyệt và hiệu chỉnh ĐKHP: TTH047, TTH048, TTH049, TTH050)

Do hệ thống đăng ký học phần hiển thị kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần 04 học phần toán học sau đây bị lỗi:

1.    TTH047 Toán ứng dụng và thống kê

2.    TTH048 Phương pháp tính

3.    TTH049 Lý thuyết số

4.    TTH050 Logic và tính toán vị từ

Nên PĐT đang chỉnh sửa lại hệ thống. Các bạn SV vào hệ thống kiểm tra lại kết quả xét duyệt đăng ký học phần 04 học phần kể trên trong Học kỳ 2, năm học 2017-2018 tại website của Trường:  https://portal.hcmus.edu.vn

Thời gian kiểm tra: kể từ 7g00 Thứ 5, 08/3/2018.

SV lưu ý: Đối với các môn học không được duyệt nhưng trước 7g00 Ngày 08/3/2018 hệ thống hiển thị được duyệt, thì PĐT sẽ cho phép SV được đăng ký môn khác thay thế. Các SV nào rơi vào trường hợp này nộp đơn về PĐT trước 16g30 Thứ 2, 12/3/2018 để được giải quyết. Sau thời gian này, PĐT sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào với bất kỳ lý do gì.

Phòng Đào tạo Trường ĐH.KHTN TP.HCM.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: