Đăng ký chuyển từ lớp CNTN sang lớp chính quy (HK2/2017-2018)
Cập nhật: 02/02/2018

 Các em sinh viên lớp CNTN có nguyện vọng chuyển ra lớp chính quy trong học kỳ/2017-2018 xem thông báo đính kèm

Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1TB02-2018-ChuyenRaCQ.pdfDocuments371,19K
2Don-DKChuyenRaLop-CNTN.docxDocuments349,75K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: