Thông báo sau đại học

Thông báo Tuyển thẳng và Xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 – đợt 3

30-08-2023 15:03

THÔNG BÁO

I. TUYỂN THẲNG

1. Hình thức xét tuyển thẳng:

 • Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu về điều kiện xét tuyển như qui định tại mục 2 của thông báo này và xếp thứ tự ưu tiên theo tiêu chí quy định tại Phụ lục 3.
 • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ theo thứ tự ưu tiên danh sách ứng viên dự tuyển và chỉ tiêu xét tuyển thẳng từng ngành, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt yêu cầu tuyển thẳng.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 20/10/2023 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với sinh viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH nhưng phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/11/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả tuyển thẳng.
 • Ứng viên được nộp thêm hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023- đợt 3 nếu có nguyện vọng và Nhà trường không tổ chức thi tuyển sinh năm 2023- đợt 3.

3. Lệ phí đăng ký tuyển thẳng: 60.000đ/ ứng viên.

4. Kết quả: công bố sau ngày 30/11/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/29/thong-bao-xet-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-3/

II. XÉT TUYỂN

1. Hình thức xét tuyển:

 • Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: xét duyệt hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu về điều kiện xét tuyển như qui định tại mục 2 thông báo này.
 • Phỏng vấn xét tuyển: Ứng viên đủ điều kiện về hồ sơ dự tuyển sẽ tham gia buổi phỏng vấn chuyên môn.
 • Năng lực ngoại ngữ: Ứng viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại Phụ lục 4 thông báo này.

2. Tiêu chí xét tuyển

 • Kết quả phỏng vấn chuyên môn: Điểm phỏng vấn ≥ 5.0 điểm
 • Năng lực ngoại ngữ: đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại Phụ lục 4 thông báo này.
 • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển, năng lực ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ duyệt danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển trình độ thạc sĩ theo điểm phỏng vấn từ cao xuống đến hết chỉ tiêu từng ngành.

3. Thời gian nhận hồ sơ

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 20/10/2023 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/11/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển.
 • Ứng viên được nộp thêm hồ sơ xét tuyển thẳng trình độ thạc sĩ nếu có nguyện vọng và Nhà trường không tổ chức thi tuyển năm 2023- đợt 3.

4. Thời gian phỏng vấn:

 • Ứng viên xem lịch phỏng vấn cụ thể từng ngành vào ngày 24/10/2023
 • Thời gian phỏng vấn: 1 buổi trong ngày 26/10/2023
 • Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. Lệ phí xét tuyển: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển)

 • Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/ ứng viên
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên
 • Lệ phí thi môn tiếng Anh (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 120.000đ/ ứng viên

6. Kết quả xét tuyển: công bố sau ngày 30/11/2023

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/29/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-3/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan