Thông báo sau đại học

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo NCS Lương An Vinh ngày 19/5/2023

23-05-2023 16:37Chúc mừng nghiên cứu sinh Lương An Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM vào ngày 19/05/2023.

Với đề tài "Xây dựng mô hình đánh giá độ khó của văn bản tiếng Việt" được hướng dẫn bởi PGS.TS Đinh Điền, nghiên cứu sinh Lương An Vinh đã trình bày một cách chi tiết và rõ ràng về những kết quả nghiên cứu trong luận án của mình.

Kết quả của luận án này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, viết báo, viết hướng dẫn sử dụng và viết định nghĩa trong từ điển giải thích bằng tiếng Việt, cũng như hỗ trợ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.  Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học, những kết quả mới và khả năng ứng dụng trong thực tế của luận án.

Một lần nữa, Khoa Công nghệ thông tin xin chúc mừng nghiên cứu sinh Lương An Vinh đã hoàn thành buổi bảo vệ.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan