Thông báo sau đại học

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2023

22-05-2023 11:18

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2023

Khoa CNTT chuyển đến các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có tên trong danh sách tốt nghiệp thạc sĩ về việc tham dự lễ tốt nghiệp năm 2023 như sau:

1/ Danh sách học viên cao học tốt nghiệp thạc sĩ (học viên đã nộp hồ xét tốt nghiệp từ tháng 02/2022 đến tháng 30/01/2023)

2/ Lịch tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ như sau:
  • Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ: 15h00 ngày 22/06/2023. Lưu ý: học viên mang theo thẻ CCCD để nhận lễ phục.
  • Ngày tổ chức lễ trao bằng: 8h00 ngày 23/06/2023
  • Địa điểm: Giảng đường 1
- Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, Nhà trường đề nghị tất cả các học viên cao học đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Học viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng B08) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/6/2023.
- Trường hợp học viên cao học vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng thông báo cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 16/6/2023 theo địa chỉ email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Lưu ý: Học viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót vui lòng phản hồi cho Phòng ĐT Sau đại học qua email dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan